Het sluisgebied ademt eigenlijk altijd wel een nostalgische sfeer uit, maar op zaterdag 6 juli zal dat dubbel zijn. Shantykoor Midscheeps organiseert dan het traditionele Shantykorenfestival.

In de studio waren Wil de Konink en Gerard Schuijt om vooruit te blikken op Shanty aan de Vliet.