De gemeente Leidschendam-Voorburg introduceert een nieuw minimabeleid om inwoners te helpen die moeite hebben met rondkomen.

Dit beleid richt zich vooral op ouders met jonge kinderen en volwassenen tot de AOW-leeftijd.

Wethouder Philip van Veller legt uit: “In onze gemeente zijn er mensen die te weinig geld hebben voor dingen zoals sport, verjaardagen, of zelfs een wasmachine of fiets. Dit kan leiden tot eenzaamheid en gezondheidsproblemen. Met ons nieuwe minimabeleid willen we hen helpen om hun noodzakelijke kosten te betalen en hen laten meedoen in de samenleving.”

De gemeente heeft verschillende bestaande regelingen onderzocht en aangepast om beter aan te sluiten bij de behoeften van inwoners:
  • Gemeentepolis wordt Regeling Hoge Zorgkosten: Voor inwoners met hoge zorgkosten.
  • Schoolspullenpas wordt Schoolspullen- en Kledingpas: Hiermee kunnen ouders niet alleen schoolspullen maar ook kleding kopen voor hun kinderen.
  • Ruimere Tegemoetkoming voor Huishoudens met Kinderen: Ook ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen nu een aanvraag doen.
  • Tegemoetkoming Digitale Middelen: Vervangt de oude regelingen voor internet, tablets en computers, zodat inwoners zelf kunnen kiezen wat ze nodig hebben.
  • Menstruatieuitgiftepunten: Gratis menstruatieproducten blijven beschikbaar
Het nieuwe minimabeleid wordt nu besproken in de gemeenteraad. Als het wordt goedgekeurd, zullen de nieuwe regelingen stap voor stap worden ingevoerd.

Voor meer informatie over de actuele regelingen, ga naar www.lv.nl/minima.

Door: Karin van der Spek
Bron: gemeente LV
Foto: stockfoto ter illustratie, rawpixel.com via Freepik