Op maandag 12 februari werd er een anterieure overeenkomst ondertekend.

Het betreft een anterieure overeenkomst tussen de gemeente Leidschendam-Voorburg en Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Hiermee komt de uitvoering van het bouwplan Van Ruysdaellaan een grote stap dichterbij.

In de anterieure overeenkomst staan de afspraken om de nieuwbouw mogelijk te maken.

Wat gaat er gebeuren?
Het huidige kantoorgebouw aan de Van Ruysdaellaan 41 - 69 zal worden gesloopt en vervangen door een nieuw gebouw. De nieuwbouw bestaat uit 44 sociale en 103 vrije sector huurappartementen, een zorginstelling met 20 eenheden voor intramurale zorg, een commerciële ruimte van circa 340m2 verhuurbaar oppervlak en een halfverdiepte kelder met onder meer een parkeergarage en fietsenstalling. Op de halfverdiepte parkeergarage wordt een groene binnentuin aangelegd.

Wethouder wonen Bianca Bremer: “In onze gemeente willen we voor iedereen een goed dak boven het hoofd. Daarom vind ik het zo belangrijk dat ook juist in dit bouwplan ruimte is voor een verzorgingshuis met ruimte voor langdurige zorg. Daarnaast worden er 147 appartementen toegevoegd aan het woningaanbod in Leidschendam. Op deze manier ontstaat er een aantrekkelijke mix van kwalitatief goede woningen voor verschillende doelgroepen en zorg. In dit bouwplan komt dat allemaal mooi bij elkaar.”

Waarom een anterieure overeenkomst?
In de anterieure overeenkomst staan de contractuele afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Binnenkort start de planologische procedure en worden de ontwerp-(omgevings)vergunningen ter inzage gelegd. Vooruitlopend daarop zal eind maart nog een inloopavond georganiseerd worden om het bouwplan te presenteren.

Het plan is ontworpen door OPL Architecten B.V.


Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht gemeente Leidschendam-Voorburg.