Op 14 maart was er in Gezondheidscentrum De Scheepswerf in Leidschendam een partnerbijeenkomst van JOGG partners.
Twee nieuwe partners hebben zich aangesloten bij de JOGG-aanpak.

De JOGG-aanpak ondersteunt gemeenten in het verwezenlijken van een gezonde leefstijltransitie voor alle kinderen in Nederland. Met deze lokale integrale aanpak maken we samen de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien structureel gezonder. Goed Bezig! zet zich lokaal in om de JOGG aanpak te realiseren. JOGG-regisseur Miriam Blom organiseerde een partnerbijeenkomst.

De twee nieuwe partners in Leidschendam-Voorbrug zijn diëtistenpraktijk Caroline de Smit en Ketenaanpak Kansrijke Start. Zij hebben zich verbonden en gaan zich extra inzetten voor een ‘Gezonde jeugd, Gezonde toekomst’ voor de jeugd in de buurt. Samen met Wethouder van Eekelen tekenden zij de samenwerkingsovereenkomst.

Deze bijeenkomst stond verder in het teken van de vitaliteit van medewerkers, zij zijn belangrijke voorbeelden voor kinderen, met twee presentaties over dit thema. De eerste presentatie ging over het programma ‘Fit for the Job’ van JOGG Nederland. Dit programma is speciaal gericht op de vitaliteit van stagiaires en streeft ernaar om een gezonde leer- en werkomgeving te stimuleren voor MBO-professionals.

De andere presentatie was van de HR afdeling van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Deelnemers kregen inzicht in wat de gemeente doet voor duurzame vitaliteit van medewerkers. Hiermee bevorder je de betrokkenheid van medewerkers, vergroot je hun werkgeluk en ervaren ze minder werkdruk. Beide programma’s gaan uit van de motivatie van de betrokkenen om met kleine stapjes verder te komen naar gezonder gedrag. Deelnemers gingen vol inspiratie naar huis.

“Ik ben er trots op dat steeds meer partners zich aansluiten bij JOGG/Goed bezig! en concreet aan de slag gaan met een gezonde leefomgeving voor de jeugd. Samen zetten we in op een gezonde toekomst voor een gezonde jeugd!”, aldus wethouder van Eekelen.Door: Nahira Martina
Foto: SenW, Leidschendam-Voorburg