Activiteiten in de Koningkerk, zijn in het eerste halfjaar van 2024 in het kader van ‘Laudato Si’. 'In de encycliek ‘Laudato Si’ roept paus Franciscus alle mensen van goede wil op om met respect en eerbied om te gaan met de aarde en de armen. Met een pleidooi voor ecologische economie, eenvoudige leefstijl, ecologische opvoeding, ecospiritualiteit en betrokkenheid op de gemeenschap.

De Koningkerk pakt deze boodschap en komt voor de eerste helft van 2024 met een programma. Hieronder alvast de eerste activiteiten:

Startavond
Dinsdag 13 februari is de startavond met Gerard Moorman, theologisch stafmedewerker bij de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Van zijn collega’s kreeg hij de bijnaam ‘de groene secretaris’. Hij legt de betekenis van Laudato si kort uit.
Het tweede deel van de avond wordt er samen onderzocht hoe men de komende maanden met dit onderwerp aan de slag gaat.
Aanvang: 20:00 uur, in de Koningkerk.

Filmavond
Woensdag 6 maart is er een Filmavond. Op het programma staat de film ‘The Letter’.Een film met paus Franciscus over de gevolgen van de klimaatcrisis. In de film reizen mensen uit verschillende werelddelen naar Rome om te spreken met paus Franciscus. Zij vertellen over de gevolgen van klimaatverandering voor hun thuis. Aanvang: 20:00 uur, in de Koningkerk.

Lezing Paul Schenderling
Maandag 22 april om 20:00 houdt Paul Schenderling een lezing in de Koningkerk. Het gaat niet goed met het klimaat en met de aarde. Als iedereen zo zou leven als een gemiddelde Nederlander, zou er drieënhalve aarde nodig zijn om in ieders behoeften te voorzien. Het moet anders. Schenderling ziet één goede oplossing: afstappen van het idee van economische groei – ook van ‘groene groei’. In plaats daarvan drastisch bezuinigen op het consumptiepatroon van de mens. Dat kan gestimuleerd worden door de belasting op arbeid te verschuiven naar belasting op consumptie.

Paul Schenderling is econoom en werkt als adviseur op het gebied van sociale en ecologische vraagstukken. In samenwerking met 15 deskundigen uit 11 politieke partijen schreef hij het boek Er is leven na de groei.
Op 3 april jl was Paul te gast bij 'De Verwondering' met Annemieke Schrijver. Deze aflevering kan als voorbereiding bekeken worden, of wellicht kan de podcastaflevering met Paul en Stefan Paas vooraf beluisterd worden. De avond wordt muzikaal omlijst door Marloes Arkesteijn, Singer-songwriter.

Voor informatie over de overige ideëen binnen dit thema - en ook reacties hierop - kunt u kijken op de site van de Koningkerk: https://deopenhofvoorburg.nl/laudatosi.Door: Nahira Martina
Foto: Aangeleverd door de Koningkerk,
deels bewerkt door Nahira MartinaKoningkerk Laudato