Van woensdag 7 tot en met vrijdag 9 februari is een groep leerlingen uit klas 4 van Gymnasium Novum in de huid van een Europarlementariër gekropen.

Zij vormden op het Model European Parliament een delegatie namens Slovenië.

Samen met tien andere scholen uit de provincie Zuid Holland hebben zij zich in het Provinciehuis gebogen over zes actuele thema’s binnen de EU: de Europese digitale euro, een Europees leger, plastic vervuiling van oceanen, rivieren en meren door microplastics, zeker stellen van voedselproductie en duurzame landbouw, arbeidsparticipatie en gelijke beloning van vrouwen en tot slot het waarborgen van de privacy bij het gebruik van AI.

Een bekend Sloveens spreekwoord luidt, aldus delegatielid Daniël Dekker in zijn openingsspeech: ‘Wie niet werkt, zal niet eten’, en de inzet van het Novum is niet voor niets geweest, want als beloning voor hun inspanningen tijdens drie dagen van discussiëren, debatteren, lobbyen, vergaderen, probleemstellingen opstellen, oplossingen aandragen, amendementen indienen en speechen, mogen onze leerlingen op uitnodiging van de Provincie Zuid Holland een dag naar Brussel, om het Europees Parlement en het Huis van de Nederlandse Provincies te bezoeken.

Hoewel elk delegatielid natuurlijk zijn beste beentje voor gezet heeft, is Daniël Dekker op basis van zijn goede prestaties op school- en provinciaal niveau geselecteerd om namens het Novum zitting te nemen in de delegatie van de Provincie Zuid-Holland en ons, samen met de geselecteerde leerlingen van de andere deelnemende scholen, te vertegenwoordigen bij MEP Nationaal dat begin komend schooljaar in de Tweede Kamer wordt gehouden. Begeleidend docent Mily de Beer is trots op de hele delegatie: ‘We hebben enthousiast meegedaan en ons van onze beste kant laten zien!’


Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht Gymnasium Novum.
Tekst en foto's: Susannah Herman, rector.

NovumMEP2