Het bestuur van de Van Stee stichting heeft onlangs het bestuur van de Stichting Huygens Muziekfestival (Huygens Festival) blij verrast met een mooie meerjarige bijdrage voor het Huygens Festival.

De Van Stee stichting geeft daarmee invulling aan de koers die men heeft uitgezet: het ondersteunen van culturele activiteiten in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De stichting is van mening dat het Huygens Festival een belangrijke bijdrage levert aan het culturele aanbod in de gemeente. Ook de focus van het Huygens Festival op jonge musici/dansers speelde in de overweging van de Van Stee stichting mee.

Voorzitter Hans Noppen (Van Stee stichting) geeft aan dat voor de stichting de focus op cultuur een belangrijk gegeven is: ’We zien dat de culturele sector onder druk staat; ook in onze gemeente. Als stichting willen we die druk graag een beetje wegnemen. Het Huygens Festival heeft zich in de afgelopen jaren geprofileerd als een mooi gevarieerd klassiek muziekfestival en dat ondersteunen we graag. De combinatie van cultuur en jeugd spreekt ons ook erg aan.’

Frank Rozenberg, voorzitter Huygens Festival: ’De bijdrage van de Van Stee stichting is bijzonder welkom, ook door de waardering die daaruit voor Huygens Festival spreekt. Het feit dat de Van Stee stichting drie jaar lang ons met een stevig bedrag wil steunen, legt een goed fundament. Naast de driejarige steun zijn we ook blij met een bedrag voor een reisfonds dit jaar. Met dat fonds kunnen we waar nodig de reiskosten van jonge musici uit het buitenland betalen. Voor het Huygens Festival 2024, dat van 19 tot en met 22 september plaatsvindt, kunnen we deze steun prima gebruiken.’

Het bestuur van de Van Stee stichting wil een actieve rol spelen in de ondersteuning van het culturele veld in Leidschendam-Voorburg. Hans Noppen: ’Met de steun aan het Huygens Festival willen we dat signaal ook aan andere partijen in de gemeente afgeven. Onze financiële ruimte om bijdragen vanuit het fonds te geven, is natuurlijk niet onbeperkt. Maar toch de oproep aan culturele partijen in de gemeente om fondsaanvragen bij de Van Stee stichting te doen!’
Voor meer informatie over de Van Stee stichting en het doen van aanvragen: www.vansteestichting.nl


Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht Huygens Festival.
Foto: Frank Rozenberg (voorzitter Huygens Festival) en Hans Noppen (voorzitter Van Stee stichting) tekenen voor de samenwerking. (foto: Huygens Festival).