In Voorburg is het groot onderhoud aan de Ridder Snouckaertlaan en omgeving begonnen.

De gemeente vervangt de riolering door een gescheiden rioolstelsel en plant meer groen aan, om de wijk beter voor te bereiden op het veranderende klimaat. Ook wordt het kruispunt Bruinings Ingenhoeslaan met de Prinses Irenelaan heringericht.

Wethouder Marcel Belt: “Het is belangrijk om onze gemeente groener en toekomstbestendig te maken. Door de maatregelen in de Ridder Snouckaertlaan en omgeving zetten we daar een flinke stap in.”

Riolering vervangen
De oude riolering wordt vervangen door twee nieuwe buizen: een voor vuil afvalwater en een voor regenwater. Dit helpt om regenwater vast te houden voor droge periodes en voorkomt dat het riool bij hevige regenbuien overbelast raakt.

Omwonenden denken mee
Bewoners en ondernemers hebben meegedacht over de verbeteringen in hun wijk, zoals meer groen en betere verkeersveiligheid. Hun ideeën zijn, waar mogelijk, in de plannen opgenomen. Belt: “Omwonenden weten als de beste wat goed gaat in de wijk en wat beter kan. Daar hechten we veel waarde aan.”

Na de rioleringswerkzaamheden wordt de bestrating vernieuwd en meer groen aangeplant. Dit maakt de wijk mooier en helpt om regenwater op te vangen, wat wateroverlast en droogte vermindert. Bomen en planten zorgen ook voor verkoeling, betere luchtkwaliteit en een afwisselende natuur.

Het werk in de Ridder Snouckaertlaan en bijna tien omliggende straten duurt tot medio 2025. Het werk vindt gefaseerd plaats om overlast te beperken en woningen en bedrijven bereikbaar te houden.

Meer informatie en een plattegrond van de werkzaamheden zijn te vinden op www.lv.nl/riddersnouckaertlaan.


Door: Karin van der Spek
Bron en foto: gemeente LV