Max Nierstrasz heeft een interview met Annemarie Boorsma. Zij is kunsthistorica en ze geeft lezingen over de kunstenaressen Frida Kahlo en Paula Rego. Er is een tentoonstelling van Frida Kahlko in het Drents Museum te Assen en binnenkort van Paula Rego in het Kunstmuseum, Den Haag.