Dierenarts Peter Bracht vertelt over een hondenwandeling op 4 oktober bij kasteel Groeneveld in
Baarn voor goede dierendoelen Nederlands KankerFonds voor Dieren NKFD, Amivedi, Dierenartsen
Zonder Grenzen en Wings for Animals. Op Texel is een actie gestart om katten uit natuurgebieden
te halen en te houden. Dit is nodig omdat katten een bedreiging zijn voor beschermde soorten
zoals de noordse woelmuis en vogels zoals de tapuit en de grutto.