Onderwerpen:
Peter heeft het over enkele schrijnende verhalen over dieren die niet goed behandeld worden.
Hoe kunnen dierenarts en eigenaar van een huisdier een goede onderlinge band opbouwen?
En waarom is het niet goed om dieren te kopen die via een geplande keizersnede geboren worden?