Stichting Keer Verkeer Wassenaar strijdt tegen de toegenomen verkeersdrukte in Wassenaar. Met de komst van veel nieuwe woningen om en in Wassenaar (Katwijk en Noordwijk) zijn zij bang dat de komende jaren de verkeersdrukte in Wassenaar alleen maar zal toenemen. 'Onze stichting moet er primair voor waken dat veranderingen er niet toe zullen leiden dat er meer verkeer door het dorp zal rijden' aldus Eddo Cammeraat en Robbert-Jan van Vliet in Midvliet Actueel.