Coronawet en de mondkapjesplicht

Binnenkort moet de Eerste Kamer de nieuwe coronaspoedwet goedkeuren. Daarom in onze juridische rubriek aandacht voor deze nieuwe, bijzondere wet. Jurist Harry Kortman sprak over de coronawet en over de naderende mondkapjesplicht.