Om de cultuursector te ondersteunen is er sinds kort een nieuw subsidieplatform Cultuur & Co. Over dit initiatief spraken we met cultuurwethouder Astrid van Eekelen.