Belangrijke toekomstplannen van de gemeente vragen om meer inspraak. Toch voelen burgers zich in de praktijk onvoldoende gehoord. Dit heeft geleid tot een nieuw overkoepelend initiatief: de burgerkrachtcentrale.
We maakten kennis met deze nieuwe organisatie en spraken met Marion Langendonk: