De plannen voor nieuwbouw van basisschool de Vijverhof in Voorburg leiden tot onrust onder buurtbewoners. Omwonenden willen meer inspraak bij het bouwplan en hebben een speciale website gelanceerd.

De website vijverhof samen, heeft als motto: “voor een plek waar school en buurt samengaan'. We spraken Martin Vreeburg en Titia Kalker van dit burgerinitiatief.