In Leidschendam-Voorburg zijn net als in elke gemeente veel organisaties die door middel van subsidies kunnen voortbestaan.
Sinds enkele jaren gebeurt subsidie deels door middel van een systeem van subsidietafels. Maar dit systeem blijkt in de praktijk nu tot veel ontevredenheid te leiden. Voor 25 organisaties was dat reden om een gezamenlijke brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders.

We spraken erover met Willy Tiekstra, directeur-bestuurder van de welzijnsorganisatie Woej.