Sinds kort bevindt zich in de Koningkerk in Voorburg een diaconaal centrum onder de naam bij Bosshardt. Het nieuwe ontmoetingscentrum is een initiatief van de Koningkerk en het Leger des Heils.
We spraken erover met Atte Roskam van de Protestante Gemeente Voorburg en Jan Baronner van het Leger des Heils.