Het centrum van Leidschendam kent al enige tijd een mooie nieuwe haven: de Plaspoelhaven. Alleen heeft de komst van boten in de haven flinke vertraging opgelopen.
Inmiddels kunnen we ons wel verheugen op een levendige haven, want vorige week heeft de gemeente het huur- en exploitatiecontract ondertekend met de Stichting Plaspoelhaven. Daarvan waren te gast in de studio Rob Tetteroo en Hein Scheffer.