Ook de Woningbouwcorporatie Wooninvest heeft uiteindelijk ingestemd met de toekenning van de gemeentelijke status van de woningen in het Voorburgse Oranjekwartier.
Sanja Duijvesteijn, gemeenteraadslid van GBLV is in de lange periode van onzekerheid voor de bewoners van het Oranjekwartier nauw betrokken geraakt.
De bewoners van het Oranjekwartier in Voorburg kunnen opgelucht adem halen. De karakteristieke sociale huurwoningen worden toch nog gerenoveerd.
Sinds kort bevindt zich in de Koningkerk in Voorburg een diaconaal centrum onder de naam bij Bosshardt. Het nieuwe ontmoetingscentrum is een initiatief van de Koningkerk en het Leger des Heils.
We blikten terug op het begrotingsdebat van de gemeenteraad. De SP vestigde tijdens de vergadering de aandacht op het ontbreken van een jongerencentrum en poppodium in de gemeente.
Afgelopen week werd in Huize Swaensteijn tot in de late uurtjes vergaderd. De raad boog zich over de gemeentebegroting. Wij blikken terug op deze vergadering met raadsleden, die een speciaal voorstel indienden.
Veel jongeren kampen met stress en depressies, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut. Vooral sinds de coronacrisis is het probleem weer flink toegenomen.
Afgelopen weekend is onder grote belangstelling de Sint in ons land aangekomen. De Goedheiligman wil natuurlijk ook niet voorbij gaan aan de kinderen, die het minder breed hebben.
Het gaat vaak niet goed met de mentale gezondheid onder jongeren. Vooral als gevolg van de coronacrisis kampen veel jongeren nog met stress.
Met de zachte winters zit schaatsen op natuurijs er nog maar zelden in. Maar gelukkig was er de afgelopen jaren een alternatief dicht in de buurt: Ice Paradise nabij the Mall.
In Leidschendam bevinden zich bij diverse monumenten blauwe historische informatiebordjes. Deze bordjes zijn een initiatief van Erfgoed Leidschendam.
Veel kinderen kijken er al volop naar uit, nog een paar nachtjes slapen en dat komt de Sint weer aan. De Goedheiligman arriveert zaterdag 12 november samen met zijn Pieten.
Vrijdagavond wordt in Voorburg weer groots Sint Maarten gevierd. We spraken over dit traditionele feest met Ton Bruins van de organisatie van de Sint Maartenlampionoptocht.
De toegankelijkheid van The Mall blijkt voor gehandicapten en minder mobiele ouderen redelijk voor elkaar. Dit blijkt uit een onderzoek van het Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg.
Sinds 1 november geldt in de hele gemeente Leidschendam-Voorburg een algeheel voederverbod. Het college van B&W wil hiermee vooral de overlast van plaagdieren tegengaan.