Afgelopen woensdag 8 maart vond de internationale vrouwendag plaats. Er wordt die dag aandacht gevraagd voor thema’s rondom vrouwenemancipatie. Zondag 12 maart wordt in wijk-en dienstencentrum de Plint in Leidschendam internationale vrouwendag gevierd. Met onder andere een paneldiscussie en feest.
 
We praten hierover met Femke Janssen Sociaal werker Samenlevingsopbouw
van WOEI (Welzijn oud en jong)