Na veel discussie in zowel commissievergaderingen als de Provinciale Staten, gaat de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) dan toch verdwijnen. Dit gebeurt ondanks de tegenstand van bijna de gehele oppositie, zonder dat het in een verkiezingsprogramma van een van de coalitiepartijen stond en zonder dat ongevraagd advies van experts over de leefomgeving ergens anders geborgd wordt.

Dat is zonde, vindt D66. "De PAL heeft in de afgelopen jaren waardevol advies verstrekt, en het is teleurstellend dat de Staten nu niet langer kunnen profiteren van deze expertise", aldus Tobias Grond, woordvoerder ruimtelijke ordening bij D66. De PAL organiseerde lezingen over verschillende ruimtelijke onderwerpen en kon ook ongevraagd advies geven. Dit gebeurde onlangs nog over de vervuiling van de Chemours-fabriek bij Dordrecht.

Niet alleen inhoudelijk maar ook op het proces heeft D66 veel aan te merken. "Gedurende het proces heeft de coalitie weinig blijk gegeven van luisteren naar de zorgen van de oppositie", zegt Laura Neijenhuis, fractievoorzitter van D66. "Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 6 december verklaarde de coalitie plotseling dat dit als hamerstuk moest worden afgedaan, waarmee de oppositie buitenspel werd gezet. Hoewel de toon van de coalitie later wat constructiever werd, blijft het resultaat hetzelfde."

Het argument voor de afschaffing van de PAL is steeds geweest dat er ambtenaren binnen Zuid-Holland zijn die adviestaken kunnen uitvoeren. Volgens D66 en andere oppositiepartijen kleven er echter grote nadelen aan deze alternatieven: dit is niet onafhankelijk en zij kunnen geen ongevraagd advies verstrekken. "Voor ons is onafhankelijk en ongevraagd advies van cruciaal belang, vooral gezien de vele ruimtelijke uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd", benadrukt Neijenhuis.


Door: Nahira Martina
Foto: Toegezonden logo door Fractiemedewerker, bij D66