De VVD-fractie zal woensdag 20 maart bij de Statencommissie Economie en Energie aandringen op inzet van de provincie voor een positieve invloed ten opzichte van het vestigingsklimaat.

De VVD in Zuid-Holland slaat groot alarm over de dreiging dat toonaangevende bedrijven Nederland gaan verlaten. Als bedrijven zoals Boskalis vertrekken, zou dat een klap zijn voor de werkgelegenheid en economie.

“Deze bedrijven zijn de kurk waar de economie op drijft”, zegt VVD-fractievoorzitter Arne Weverling. “Dat bedrijfsleven wordt om zeep geholpen door de eindeloze stapeling van regels. Die regels voert de overheid met de beste bedoelingen in: de doelen
die gediend worden zijn nobel. Maar bedrijven worden gek van het 'wiebelbeleid' en schreeuwen om een duidelijk verhaal.”

Economiewoordvoerder Erica van Engel benadrukt dat Boskalis niet zomaar een bedrijf is. “Dit is een nationaal symbool met diepe wortels in Zuid-Holland. Als zo’n bedrijf vertrekt, treft het ons allemaal: medewerkers, lokale leveranciers en alle inwoners van onze provincie.”

De VVD Zuid-Holland hamert op het cruciale belang van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Weverling: “In dit land praten we altijd over het verdelen van de koek, maar niet over het verdienen ervan. Laat staan over de vraag hoe je de koek kunt vergroten. Wij willen bedrijven aantrekken en niet afstoten. Ze bieden werkgelegenheid en dus ook bestaanszekerheid voor onze inwoners.”

“We staan nu op een kruispunt”, stelt Weverling. “Het is tijd om in actie te komen en wel direct. Ik roep de provincie op om met de regering te gaan overleggen over het versterken van onze economie. We moeten Zuid-Holland aantrekkelijk houden voor ondernemers. Nu én in de toekomst.”


Door: Nahira Martina
Foto: VVD Zuid Holland.