Met de plaatsing van het Vogelkijkscherm zijn de inrichtingswerkzaamheden voor het nieuwe weidevogelgebied in de Zoetermeerse Meerpolder afgerond.

Op vrijdag 15 maart vond de officiële onthulling van het scherm plaats. De betrokken bestuurders waren getuige van het heugelijke feit dat de eerste weidevogels, met name de scholeksters, het gebied weer weten te vinden. In de middag was er een wandeling van het Buytenpark, via de grutto soos, naar het Vogelkijkscherm georganiseerd voor inwoners en andere belangstellenden. Vogelexperts waren aanwezig om uitleg te geven.

De Meerpolder ligt tussen Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Het nieuwe weidevogelgebied is tot stand gekomen door een samenwerking van boeren en inwoners uit het gebied, boerenlandvogelexperts, de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, het hoogheemraadschap van Rijnland en de provincie Zuid-Holland.

Droge voeten voor boeren, natte voeten voor weidevogels
Gedeputeerde Berend Potjer van de provincie Zuid-Holland: ”Natuur is mooi en nog mooier als je het actief kan beleven. Dit gemeentegrens overschrijdende project is een goed voorbeeld van hoe je een polder klimaatbestendig kan maken en dat boeren en natuur goed samen kunnen gaan. Het gebied is niet alleen aantrekkelijker geworden voor de weidevogels, maar ook voor mensen. Er zijn meerdere doelen, zoals biodiversiteit en agrarische structuurversterking, bereikt. Ook leuk dat de boeren zelf het beheer gaan doen.

Hoogheemraad Aad Straathof haakt aan: “Het motto van dit project was ‘droge voeten voor de boeren, natte voeten voor de weidevogels’. Door een vrijwillige kavelruil liggen de weidevogelgronden van de provincie nu aaneengesloten. De percelen die wat hoger liggen zijn nu van de boeren, waardoor zij minder wateroverlast hebben. Door laagtes in de weilanden aan te brengen en natuurvriendelijke oevers aan te leggen, werden er ‘natte voeten’ gebieden voor weidevogels gemaakt.”

Belangrijk broedgebied
De boerenlandvogels zoals de grutto, kievit, scholekster en tureluur, zijn onlosmakelijk verbonden met Zuid-Holland. Voor velen van hen is deze provincie een cruciale plek om hun jongen ter wereld te brengen. Echter, de populaties van deze vogels staan onder druk, daarom wordt er in de provincie hard gewerkt om voldoende geschikt leefgebied te creëren, zoals in de Zoetermeerse Meerpolder. Marcel Belt, wethouder Leidschendam-Voorburg: ”Ook de inwoners kunnen genieten van deze nieuwe natuurplek. Naast de ‘succesvolle Nieuwe Driemanspolder’, is dit een nieuwe aanwinst in het Duin Horst Weide gebied. Tussen de drukke steden kunnen we hier genieten van natuur, fietsen en wandelen en mooie boerenbedrijven met koeien en weidevogels! Het nieuwe kijkscherm en informatiebord zorgen voor meer beleving en bewustzijn.”

Langdurig project
Het realiseren van meer leefgebied is een langdurig proces. Dit project, gestart in 2018, is nu in 2024 succesvol afgerond. Ook de wethouders van de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg zijn trots op dit initiatief en zien het als een belangrijke stap in het behoud van de boerenlandvogels in de regio. Marijke van der Meer, wethouder Zoetermeer: “Het idee voor dit speciale gebied is in Zoetermeer gestart, samen met Staatsbosbeheer. En door breed de samenwerking op te zoeken en samen flink de schouders eronder te zetten, hebben we dit prachtige resultaat bereikt. Heel belangrijk is de extra aandacht voor het kruiden- en bijenlandschap, want weidevogelkuikens moeten lekker veel insecten kunnen eten om gezond groot te worden.”

Bezoek de foto-expositie
Om dit prachtige resultaat meer zichtbaarheid te geven, is in juli en augustus de foto-expositie “Zoetermeerse Meerpolder’: klaar voor de weidevogels’ te zien in het provinciehuis. Fotografen van de Vogel- en natuurvereniging Zoetermeer hebben prachtige foto’s gemaakt van de weidevogels in dit gebied. De bestuurders onthulden de eerste vier foto’s van deze expositie.


Door: Peter van der Aar.
Bron: gemeentelijke website lv.nl.
Foto boven dit bericht: wandelaars kijken naar vogels bij het Vogelkijkscherm bij de Meerpolder.
Foto hieronder: de bestuurders onthulden de eerste vier foto’s van deze expositie.

Weidevogels vier fotos