Op woensdag 22 november zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. U heeft hiervoor een stempas ontvangen.

De kandidatenlijst wordt een week voor de verkiezing opgestuurd.

Stemhulp
Misschien weet u al op welke partij u gaat stemmen. Bent u er nog niet helemaal uit? Misschien kan een stemhulp u op weg helpen. Op od pagina 'Verkiezingen' van de gemeente Leidschendam-Voorburg vindt u het Kieskompas en de StemWijzer.

Stempas kwijt, beschadigd of niet ontvangen
Is uw stempas kwijt of beschadigd? Vraag tot en met vrijdag 17 november digitaal een nieuwe pas aan. Wij sturen u dan binnen 2 werkdagen een vervangende stempas op. U kunt ook tot dinsdag 21 november 12:00 uur aan de balie van het Servicecentrum zonder afspraak een vervangende stempas aanvragen. U kunt een vervangende stempas alleen aanvragen als u op 9 oktober 2023 inwoner was van Leidschendam-Voorburg. Bent u na 9 oktokber verhuisd naar Leidschendam-Voorburg? Dan kunt u met uw stempas alleen in uw oude gemeente stemmen. Wilt u wel in Leidschendam-Voorburg stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan.

Stemmen in een andere gemeente
Als u op 22 november wilt stemmen in een andere gemeente, dan moet u een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas en een geldig legitimatiebewijs kunt u ook buiten de gemeente stemmen. Ook hiervoor geldt weer dat u op 9 oktober ingeschreven moest staan in Leidschendam-Voorburg. U kunt de kiezerspas tot en met vrijdag 17 november digitaal aanvragen of bij de balie van het Servicecentrum tot dinsdag 21 november 12:00 uur. Raakt u uw kiezerspas kwijt? Dan krijgt u geen nieuwe kiezerspas.

Iemand anders laten stemmen
Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen. Het maakt verschil of diegene in de gemeente woont of buiten de gemeente.

Iemand binnen Leidschendam-Voorburg
Op de achterkant van uw stempas kunt u een andere inwoner van Leidschendam-Voorburg machtigen om voor u te stemmen. Hiervoor gelden de volgende regels:
- U moet allebei geregistreerd staan als kiezer in Leidschendam-Voorburg
- De machtiging kan gegeven worden tot en met de dag van de verkiezingen en worden ingetrokken totdat er gestemd is
- Schrijf op de achterkant van de stempas de gegevens van de persoon die voor u mag stemmen
- U moet beiden ondertekenen
- U mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen
- Als u gemachtigd bent, stemt u tegelijk met de andere stem(men)
- Belangrijk: geef uw stempas én een kopie van uw geldige (of maximaal 5 jaar verlopen) legitimatiebewijs mee

Iemand uit een andere gemeente
U kunt ook iemand buiten de gemeente voor u laten stemmen. Hiervoor heeft u een schriftelijk volmachtsbewijs nodig. Deze kunt u tot en met 17 november 2023 digitaal aanvragen. Dit volmachtbewijs wordt toegestuurd aan degene die voor u mag stemmen.

Tellen van de stemmen
Wanneer de stembureaus hun deuren hebben gesloten, is het tijd om te tellen. Dit gebeurt woensdagavond op partijniveau. Het tellen op kandidaatsniveau is op donderdag 23 november van 9:30 tot 18:00 uur in de sporthal van Sportpark Kastelenring, Sportparkweg 4 in Leidschendam. Het tellen van de stemmen is openbaar.


Door: Peter van der Aar.
Bron: website lv.nl.