De gemeente Leidschendam-Voorburg moet 448 opvangplekken verzorgen voor asielzoekers.
Dat blijkt uit de verdeling per gemeente die woensdag bekend is gemaakt in het kader van het ingaan van de Spreidingswet. 

De 448 opvangplekken zijn inclusief de plekken die de gemeente Leidschendam-Voorburg al aanbiedt.

De Eerste Kamer nam afgelopen week de Spreidingswet aan. Deze wet moet ervoor gaan zorgen dat asielzoekers eerlijker over het land verdeeld gaan worden. De wet gaat 1 februari 2024 in. Daarom is nu vastgesteld hoeveel opvangplekken nodig zijn voor asielzoekers voor de komende twee jaar.

Deze opvangplekken zijn (indicatief) verdeeld over de gemeenten op basis van het inwoneraantal en de sociaaleconomische score van een gemeente. Op basis van inwoneraantal is de verdeling tot stand gekomen. Verder is gekeken naar hoe rijk een inwoner gemiddeld is.

Financiële bijdrage vanuit de Rijksoverheid
Deze verdeling is indicatief, maar heeft wel invloed voor het eventuele extra geld dat gemeenten kunnen krijgen als ze meer opvangplekken regelen. Per extra plek die minstens vijf jaar beschikbaar is, kunnen gemeenten 1000 tot 2000 euro ontvangen van het ministerie. 

19.776 plekken in heel Zuid-Holland
Provincies hebben tot 1 november de tijd om met gemeenten de opgave te regelen, want dan moeten de provinciale opvangplannen bij het ministerie worden ingeleverd. De provincie Zuid-Holland moet dit jaar 19.776 opvangplekken regelen voor asielzoekers. In totaal moeten alle provincies en gemeenten in Nederland samen voor het einde van het jaar 96.000 opvangplekken creëren.

De komende maanden gaat de commissaris van de Koning, op verzoek van de staatssecretaris, met de 26 gemeenten in de regio in overleg over de onderlinge verdeling. De staatssecretaris van Justitie beoordeelt vervolgens voor 1 januari 2025 alle twaalf plannen van de provincies. Als provincies voldoende plekken hebben aangedragen, hebben gemeenten zes maanden de tijd om die te realiseren.

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft 16 januari jl. al besloten dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maximaal 80 asielkinderen van 15 tot 17 jaar kan gaan opvangen in het kantoorpand op Overgoo. De verwachting is dat het COA de eerste asielkinderen hier rond de zomer kan verwelkomen.

Lees ook:  Gemeente zet volgende stap in opvang asielkinderen op Overgoo .


Door: Karin van der Spek
Bron: rijksoverheid.nl en mediapartner Omroep West 
Foto: Het kantoorpand op Overgoo 5 wordt omgebouwd naar een opvanglocatie voor maximaal 80 kinderen