Rijkswaterstaat vervangt de verlichting in de Sijtwendetunnel.

De tunnel in de N14 bestaat uit de Vliettunnel, de Parktunnel en de Spoortunnel. Deze gaan in de periode van 4 februari tot en met 18 mei één voor één in één rijrichting dicht. De Vliettunnel wordt, van 4 tot en met 24 februari, als eerste doordeweeks afgesloten voor verkeer. In 2030 staat een grote renovatie gepland, maar de verlichting is oud en het risico op storingen wordt nu al te groot. Om de tunnel veilig te houden en te voorkomen dat de tunnel onverwacht dicht moet voor een spoedreparatie, wordt alle verlichting nu vervangen.

Weggebruikers worden omgeleid en moeten rekening houden met extra reistijd van 10 tot 30 minuten. De kruispunten tussen de tunnels blijven open voor het verkeer. Het advies is om als het kan thuis te werken, buiten de spits te reizen of gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets.

De werkzaamheden worden in fasen per rijrichting en per tunnel uitgevoerd. Op 4 februari 21.00 uur sluit de Vliettunnel in de richting van Den Haag (fase 1). Deze eerste fase duurt tot zaterdag 24 februari 6.00 uur. Er wordt van zondagavond 21.00 uur tot zaterdagochtend 6.00 uur gewerkt, 24 uur per dag. Door steeds vijf volle dagen aaneengesloten te werken, kan het werk sneller en efficiënter worden uitgevoerd. Om overlast te beperken, worden activiteiten met geluidsoverlast – zoals slopen en boren – zoveel mogelijk overdag uitgevoerd. De tunnel blijft tijdens de werkzaamheden altijd toegankelijk voor hulpdiensten met spoedritten.

Waarom is de tunnel in het weekend open en doordeweeks dicht?
Er is helaas geen optie waarbij er geen of nauwelijks overlast is voor inwoners. Daarom heeft de gemeente in overleg met Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Den Haag, Voorschoten, Wassenaar en Leiden gekozen voor de optie met voor onze inwoners en weggebruikers de minste overlast.

Uit verkeersanalyses blijkt dat op weekdagen verkeer vooral tijdens de ochtend- en avondspits drukte veroorzaakt op de N14. Een groot deel van deze weggebruikers gebruikt de N14 als doorgaande weg met een bestemming verder weg. Zij kunnen kiezen voor alternatieve routes over de omringende snelwegen, waarmee ze de N14 kunnen mijden.

In de weekenden is het beeld bijna omgedraaid en is het de hele dag druk op de N14, piekend tussen 11.00 en 18.00 uur. Het grootste deel van de weggebruikers gebruikt dan de N14 om bij een bestemming in Leidschendam-Voorburg te komen of te vertrekken van een plek in de gemeente. Voor hen zijn de omleidingsroutes over de snelwegen minder vanzelfsprekend en zij zullen daarom eerder kiezen voor een route door het centrum. Om te voorkomen dat er daardoor in de weekenden te grote overlast in de gemeente ontstaat voor onze inwoners, is het hele Sijtwendetracé op zaterdag en zondag open voor het verkeer.

Waarom niet één tunnel voor twee rijrichtingen openhouden?
Onze tunnelwet is een van de strengste van Europa en dat betekent dat de openstelling voor verkeer aan een aantal voorwaarden moet voldoen. De Nederlandse (tunnel)wetgeving staat tegenverkeer in tunnels in beginsel niet toe. De tunnels in het Sijtwendetracé zijn relatief smal en hebben tussenliggende kruispunten: hierdoor kan niet worden voldaan aan de voorwaarden op het gebied van verkeersveiligheid en tunnelveiligheid om wel in één tunnelbuis twee rijrichtingen op te mogen rijden.

Wat betekent de afsluiting van de tunnels voor inwoners van Leidschendam-Voorburg?
Naar het werk, even de kinderen naar school brengen, naar de sportvereniging of het ziekenhuis; dat kan met de auto langer duren tijdens de afsluitingen van de tunnels. Daarom geven wij het advies om:
- de auto te laten staan en op de fiets te gaan, zo beperken we zo veel mogelijk verkeersoverlast in de straten;
- de tram of de bus te pakken, u kunt de parkeerterreinen bij de Mall gebruiken als P+R om over te stappen op de tram als u de tunnels wilt mijden;
- een deelscooter van Felyx te gebruiken, deze zijn ook op terreinen van de Mall beschikbaar;
- waar tramlijnen kruisen met andere spoorlijnen (metro en trein) is ook parkeergelegenheid om over te stappen op het OV: ook op deze plekken zijn deelscooters van Felyx;
- en gaat u toch met de auto, volg dan de omleidingsroutes, ook al rijdt u om, deze routes geven het minste vertraging. De omleidingsroutes staan ook op straat aangegeven;
- plan uw reis goed en raadpleeg voor vertrek de actuele verkeersinformatie op uw navigatiesysteem (bijvoorbeeld Google Maps, TomTom, Flitsmeister of Waze);
- houd rekening met extra reistijd;
- werk thuis, indien mogelijk, of pas uw reisgedrag aan om vertraging door de werkzaamheden te vermijden: reis buiten de spits of kies een andere route.

Onderhoudswerkzaamheden
Rijkswaterstaat vervangt van 4 februari tot en met 18 mei 2024 de verlichting in de Sijtwendetunnel (N14) in Leidschendam-Voorburg. De renovatie van de tunnel staat gepland voor 2030, maar in verband met de veiligheid en het voorkomen van onverwachte afsluitingen moet het gehele systeem van de verlichting nu al worden vervangen. Hiervoor wordt telkens één van de zes tunnelbuizen afgesloten, om de hinder voor de weggebruiker beperken. De afsluiting van de Vliettunnel richting Den Haag is de eerste van de zes. Meer informatie over het vervangen van de verlichting en de planning van de werkzaamheden vindt u op https://rws.nl/verlichting-sijtwendetunnel.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de website van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).


Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht gemeente Leidsc hendam-Voorburg.
Foto: gemeente Leidschendam-Voorburg.