Donderdagavond 23 september om 19.30 uur kan iedereen meegenieten van muzikaal talent! Omroep Midvliet verzorgt de livestream-uitzending in Theater Ludens.
Inwoners van Leidschendam-Voorburg die hun woning levensloopbestendiger willen maken, kunnen hiervoor een lening aanvragen bij de gemeente.
Op zaterdag 25 en zondag 26 september vinden de Vlietdagen plaats. Samen met bewoners en ondernemers heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg er alles aan gedaan om deze 15e editie te organiseren.
In de periode 2021-2030 zet de gemeente in op 2.000 extra banen in de gemeente. Om ruimte voor werkgelegenheid te scheppen is 5% van alle nieuwbouw bestemd voor ondernemers en MKB.
(VIDEO) Veel raadsleden uit Leidschendam-Voorburg en ook een enkele wethouder hielp afgelopen zaterdag mee opruimen op World Cleanup Day. Midvliet was in de Leidschendamse wijk Prinsenhof en deed verslag.
De SGP is teleurgesteld dat de ChristenUnie in Leidschendam-Voorburg bij de gemeenteraadsverkiezingen niet langer samen op wil trekken. De partij noemt de keus van de ChristenUnie om de samenwerking in Leidschendam-Voorburg te beëindigen 'onnodig en onverstandig'.

Wethouder
In 2014 deden de partijen met een gezamenlijke lijst voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Leidschendam-Voorburg. Dat leidde tot het behalen van een raadszetel. In 2018 leidde de samenwerking zelfs tot deelname aan het college, wat bijzonder is voor een eenmansfractie.

Ondanks de wisselende samenstelling van het college, waarbij de ene zetel niet steeds nodig was voor de meerderheid, bleef die deelname gehandhaafd. De samenwerking mag dus een succes worden genoemd, vindt de SGP. De partij zegt de afgelopen jaren ook nimmer signalen te hebben ontvangen dat de samenwerking tussen wethouder Rouwendal (SGP) en raadsfractie problematisch was; die bestond uit leden van de ChristenUnie.

Breuk doet zeer
Wat de SGP betreft had de samenwerking voortgezet kunnen worden. De SGP was ermee akkoord dat bij de volgende raadsverkiezingen de ChristenUnie de lijsttrekker zou leveren. Dat de ChristenUnie desondanks kiest voor een breuk doet pijn. De SGP beraadt zich nu op haar eigen positie wat betreft de verkiezingen en daarna. Ze zegt uiteraard tot aan maart 2022 te zullen blijven bijdragen aan de thans bestaande samenwerking.

Ook burgemeester Klaas Tigelaar kwam uit de gereformeerde hoek. Hij was van oorsprong lid van de RPF, en later de ChristenUnie.

Foto: Wethouder Rouwendal (SGP) op de Duurzame Markt
Zelf zwerfafval opruimen is beter, maar samen parken, pleinen en straten schoonmaken op ‘World Cleanup Day’ is gezellig en levert een schonere gemeente op, zo was de ervaring van Jan Hendriks en Diederik Visser.
Afgelopen zaterdag organiseerde de Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg de eerste Duurzame Markt in Stadstuin Rusthout te Leidschendam.
Met de aftrap van het nieuwe schooljaar kunnen de Brede School-activiteiten na anderhalf jaar ook weer opgepakt worden.
Het kerkbestuur van RK Vlietstreek heeft nog geen besluit genomen over verdere versoepelingen als reactie op de versoepelde coronamaatregelen van het kabinet.
De Vlietdagen komen er aan. Ze zijn op zaterdag 25 en zondag 26 september.
Bewegen en goede voeding zijn belangrijk voor kinderen om overgewicht tegen te gaan.