Vrijdagmiddag 15 april was er een reünie van de Gemeentepolitie Leidschendam-Voorburg.
Dat de coronatijd met alle lockdowns er de afgelopen twee jaar ingehakt heeft staat buiten kijf.
Vluchtelingen uit Oekraïne die in Leidschendam-Voorburg ingeschreven staan, kunnen van de gemeente leefgeld ontvangen.
De Beursvloer aan de Vliet is hét evenement waar bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten.
SenW organiseert vrijdag 29 april een inloopochtend met verschillende activiteiten voor vluchtelingen uit Oekraïne. Verenigingen en instanties uit de gemeente kunnen hun activiteiten aanbieden
Kinderen uit Leidschendam-Voorburg kunnen tijdens de meivakantie deelnemen aan diverse sportieve en culturele activiteiten.
Ik wil graag helpen, maar hoe? Deze vraag wordt vaak gesteld sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken.
Start van de Avondwandel4daagse is bij Sportpark Duivesteyn in Leidschendam. 
Regionaal worden samen met de gemeenten in Haaglanden 2000 vluchtelingen opgevangen in hotels totdat langdurige tijdelijk huisvesting klaar is.
Inwoners met een laag inkomen in Leidschendam-Voorburg krijgen eenmalig €800 per huishouden om de energierekening te betalen.
Bewoners van een flat aan de Spechtlaan in Leidschendam voelden zich opgesloten.