De gemeente Leidschendam-Voorburg kan (met een aantal aandachtspunten) door met de opvang van asielkinderen op bedrijventerrein Overgoo in Leidschendam.

Tijdens de raadsvergadering op 16 januari is het voornemen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om maximaal 80 asielkinderen op te vangen op Overgoo besproken.

Wethouder Bianca Bremer is blij dat de gemeenteraad unaniem achter de komst van de opvang voor asielkinderen staat en ze een warm welkom willen geven: “Het is fijn dat we in onze gemeente openstaan om gevluchte kinderen zo welkom te heten, dit is geen vanzelfsprekendheid en het doet mij goed dat onze inwoners ook klaar staan om deze kinderen op weg te helpen naar een goede, veilige toekomst.”

Aandacht voor dagbesteding, veiligheid en onderwijs
Op de inloopavond voor direct omwonenden in november is aandacht gevraagd voor de dagbesteding en veiligheid en onderwijs. Er wordt al gewerkt aan het regelen van onderwijsplekken voor de kinderen. Ook de openbare ruimte rondom Overgoo 5 was onderwerp van gesprek. Deze onderwerpen kwamen ook terug tijdens de raadsvergadering. 

Ook is er een amendement ingediend om de mogelijkheden voor dagbesteding rondom de locatie te optimaliseren. Bijvoorbeeld door het veld naast het gebouw geschikt te maken voor sport en spel. Niet alleen voor de asielkinderen, maar ook voor de buurt, om ontmoeting en verbinding te stimuleren. Daarnaast vraagt de raad om bij het organiseren van activiteiten rolmodellen in te zetten. Dat zijn bijvoorbeeld vluchtelingen die al langer in Nederland wonen, een opleiding hebben gedaan of werken. 

De voorbereiding van de komst van de asielkinderen kan nu starten. De eerste stap is het ondertekenen van de bestuursovereenkomst. Hierin staan afspraken over taken en verantwoordelijkheden van het COA en afspraken met de gemeente over de samenwerking en communicatie met de buurt. Deze kan volgens de gemeente naar verwachting in februari ondertekend worden. 

Nadat de bestuursovereenkomst is ondertekend start de verbouwing van het kantoorpand om het geschikt te maken om te wonen. De verwachting is dat het COA de eerste asielkinderen rond de zomer kan verwelkomen.Door: Karin van der Spek
Bron en foto: gemeente LV