De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen is verheugd over het besluit om bijna 1000 woningen te gaan bouwen op de locatie Overgoo/Fleetpark.

Door de gemeenteraad is unaniem ingestemd met de bouwplannen voor de locatie Overgoo/Fleetpark. Hiermee wordt een forse bijdrage geleverd aan het grote woningentekort in  gemeente Leidschendam. Naast 31% sociaal en 21% middelduur zal er ook differentiatie zijn in de prijzen voor de vrije sector woningen, aldus wethouder Bremer tijdens de bespreking van het raadsvoorstel. Mede op basis van inspraak van omwonenden zijn goede verbeteringen aangebracht t.o.v. eerdere voorstellen. Dit betreft onder andere een verschuiving van de hoogte accenten van de gebouwen, voldoende parkeervoorzieningen op Overgoo en betere aansluiting van de locatie op de Vlietweg.

Raadslid Koos van Wissen van GBLV geeft aan dat hij ook tevreden is met de toezegging van de wethouder om nadrukkelijk aandacht te besteden aan het behoud van het bestaande groen en de groene inrichting van het hele gebied en om de Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg hier nadrukkelijk bij te betrekken. Wat Van Wissen nog wel zorgen baart, is de afhankelijkheid van de Woningbouwimpuls subsidie van het Rijk om dit plan financieel mogelijk te maken. Als er geen subsidie wordt toegekend komen de voorliggende bouwplannen op losse schroeven te staan.

GBLV vertrouwt erop dat het Rijk haar verantwoordelijkheid op dit punt zal nemen om dit bouwplan te kunnen realiseren.


Door: Nahira Martina
Foto: GBLV/Gemeentebelangen