Het CDA Leidschendam-Voorburg maakt zich zorgen over recente uitspraken door het Haagse college van Burgemeester en Wethouders.

Zo werd op 27 november de Haagse wethouder Van Asten geciteerd in een artikel in het Algemeen Dagblad. In het artikel zegt de wethouder Van Asten dat parkeren in Voorburg-Noord bijtijds gereguleerd moet gaan worden via bijvoorbeeld vergunningparkeren. “Daar moeten we op tijd afspraken over maken. In Rijswijk is dat een jaar of wat geleden niet goed gegaan. We willen onze buurgemeenten niet nog een keer zo voor het blok zetten,” aldus de Haagse wethouder.

Het Voorburgs Dagblad publiceerde op 29 november een artikel onder de titel ‘Overname Rijswijk en Voorburg langzaam maar zeker aan de gang’. Voor het CDA Leidschendam-Voorburg zijn beide publicaties reden tot zorg.

CDA-fractievoorzitter Ron van Duffelen: “We zien de ontwikkelingen in Den Haag aan de rand van onze gemeente, zoals bij de Binckhorst en het voormalige SZW-gebouw, het zgn, Central Innovation District (CID). We begrijpen de opgave waar de gemeente Den Haag voor staat. Onze gemeente staat zelf ook voor een groeiopgave. We waarderen evenwel niet de wijze waarop Den Haag meent onze gemeente steeds weer voor het blok te mogen zetten. We hebben het college hier in de raadsvergadering van 4 december dan over bevraagd”.

CDA-raadslid Lieke Muller vult aan: “Het CDA Leidschendam-Voorburg hecht grote waarde aan de zelfstandigheid van gemeente Leidschendam-Voorburg. Het CDA vindt het dan ook absoluut onwenselijk dat een buurgemeente herhaaldelijk ambitieuze groeiplannen uitspreekt die grote impact hebben op de openbare ruimte en leefbaarheid in onze gemeente zonder daarbij met onze raad en inwoners over in overleg te treden. Wij blijven alert op de Haagse ontwikkelingen op de Binckhorst, rond het CID en in de Vlietzone. Het CDA is van mening dat deze ontwikkelingen aan de gemeentegrenzen in goed overleg moeten worden genomen, en zijn dan ook te allen tijde bereid om hier samen met onze buurgemeenten aan te werken”.

In de raad is al eerder gesproken over de druk die de ontwikkeling van de Binckhorst geeft op verkeersstromen en maatschappelijk voorzieningen in Voorburg. In het voorjaar sprak de raad nog over het HOV-tracé en lieten inwoners van Voorburg-West hun stem nadrukkelijk horen. CDA-fractievoorzitter Ron van Duffelen: “De inwoners van Voorburg verdienen duidelijkheid op de vraag hoe zij meegenomen worden in de ontwikkeling van de Binckhorst en het CID. Op hoe hun wijk bereikbaar blijft en voorzieningen als een huisarts of school beschikbaar blijven. We verwachten dan ook dat het college ondubbelzinnig uitspreekt dat van een overname van Voorburg geen sprake is, noch zal zijn! De uitspraken van wethouder Van Asten zorgen voor onrust en verwarring.”

Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht CDA LV.

Inbreng overname Voorburg door Den Haag door CDA raadslid Lieke Muller
                                                  Inbreng -overname Voorburg door Den Haag- door CDA raadslid Lieke Muller