Op vrijdag 9 februari kregen havo- en vwo-leerlingen van het Sint-Maartenscollege in Voorburg les van burgemeester Martijn Vroom en wethouder van onderwijs Jeffrey Keus.

De les ging over het reilen en zeilen van het bestuur in een gemeente.
Kennis van het functioneren van een rechtsstaat, het democratisch bestel en democratisch bestuur op landelijk en internationaal niveau is belangrijk om het nieuws te kunnen volgen en begrijpen. Onderwerpen als de parkeerproblemen Mall en bij Cartouche gelegenheid rond de Mall of the Netherlands en jeugdzorg kwamen in de eerste les ter sprake.

Samen met kennis van de verzorgingsstaat en de pluriforme samenleving draagt dit bij aan de bewustwording van sociale cohesie en het belang van actieve deelname in onze samenleving.


Door: Peter van der Aar.
Tekst en foto's: Petra Oliehoek-van Es.
Video: Petra Oliehoek-van Es en Marcel Breeuwsma.

Midvliet was erbij.
We spraken met:
Ajolt Elsakkers - Rector Sint-Maartenscollege Voorburg;
wethouder Jeffrey Keus;
en enkele leerlingen van het Sint-Maartenscollege.Gastcollege 2