In Voorburg is veel onduidelijkheid over het parkeerverbod op een deel van de Julianabaan.

Borden geven aan dat het hier om een wandelgebied gaat en dat er niet geparkeerd mag worden (zie foto boven dit bericht). De visboer wijst de bezoekers en potentiële klanten hierop (en probeert er een slaatje uit te slaan) door een eigen gemaakt bord te plaatsen met een waarschuwing en op te roepen het uitgespaarde geld uit te geven aan een vis-aankoop.

Parkeerverwarring 2
De verwarring ontstaat door twee zaken: een bord waarop staat dat je hier twee uur mag parkeren én blauwe lijnen die wijzen op een blauwe zone. Zo'n aanwijzing voor een blauwe zone komt exact overeen met het bord dat een beperkte periode parkeren toestraat.

Parkeerverwarring 4
Parkeerverwarring 3

Door: Peter van der Aar.
Foto's: Ap de Heus en Carry Wortel.