De meer dan vierhonderd jaar oude molen De Vlieger in Voorburg ondergaat een facelift.

Een rietdekker vervangt momenteel het riet van de kap en in de zomer vier van de acht velden van het molenhuis. Dat is na meer dan een halve eeuw toe aan vernieuwing.
Wanneer het oude riet is verwijderd, biedt dat de molenmaker de gelegenheid om hier en daar onderhoud en kleine reparaties aan de molen te verrichten, waar dat volgens de Monumentenwacht nodig is. Deze organisatie inspecteert de molen regelmatig en vermeldt in een rapport welke zaken op korte of op langere termijn moeten worden aangepakt. Molen De Vlieger verkeert volgens de Monumentenwacht in goede staat, maar om dat zo te houden moet hij wel onderhouden worden.

Al eerder dit jaar heeft de molenmaker stukken van de vierhonderd jaar oude balken gerepareerd, de vang (rem) opnieuw ingesteld en flink gesmeerd. Daarna bleek de molen weer als een zonnetje te draaien.

De opdracht voor het onderhoud is gegeven door de gemeente Leidschendam-Voorburg, die eigenaar van de molen is.
Hoewel het molenseizoen is begonnen, kan De Vlieger door de werkzaamheden enkele weken niet op woensdag- en zaterdagmiddag worden bezocht. Wel gaan geplande schoolbezoeken gewoon door. Ook is de molen op de Erfgoeddag op zaterdag 13 april geopend. Daarbij blijft de kapzolder echter gesloten. Daarentegen is dat een prima gelegenheid om aan de buitenkant het vakwerk van de rietdekker te komen bewonderen.


Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht molen De Vlieger.
Tekst: Wim van Horssen.
Foto's: Marian Turkesteen.

Facelift molen De Vlieger 2