Het college van Leidschendam-Voorburg gaat in beroep tegen de omgevingsvergunning voor een slibdepot aan de Westvlietweg in Den Haag.

Het college vindt een slibdepot niet passen bij de groene Vlietzone en maakt zich zorgen over mogelijke stankoverlast en de verkeersveiligheid voor de directe omgeving. 

Een slibdepot slaat riool- en gemalenslib en andere grondstoffen op dat bestemd is voor de aanleg van wegen. Het college maakt zich zorgen over mogelijke gevolgen van de komst van dit bedrijf voor de directe omgeving. Door het groot en zwaar verkeer over deze wegen, waar ook kwetsbare groepen zoals fietsers en schoolgaande kinderen gebruik van maken, kunnen onveilige situaties ontstaan. Daarnaast maakt het college zich zorgen over mogelijke stank- en milieuoverlast en past de komst van een slibdepot volgens het college niet bij de groene omgeving en het toekomstbeeld van de Vlietzone. 

Afgelopen voorjaar heeft het college van Leidschendam-Voorburg een zienswijze ingediend. Dit is een formele reactie aan de gemeente Den Haag waarin het college aangeeft het niet eens te zijn met de komst van het slibdepot. Ondanks de bezwaren heeft de Omgevingsdienst Haaglanden afgelopen december namens de gemeente Den Haag een vergunning verleend voor de aanleg van het slibdepot. Het college van Leidschendam-Voorburg gaat tegen deze vergunningsverlening pro forma in beroep. Daarna heeft het college een paar weken extra tijd om de beschikking te bestuderen en het beroep inhoudelijk toe te lichten. Door: Karin van der Spek
Bron en foto: gemeente LV