In de politiek bestaat sinds kort veel meer aandacht voor bestaanszekerheid. Ook gezinnen waarvan de ouder(s) werken kunnen een laag inkomen en geldzorgen hebben. Kinderen mogen daar niet de dupe van worden. Leergeld Leidschendam-Voorburg heeft besloten om ook deze gezinnen met een inkomen tot 150 % van het minimumloon in de gelegenheid te stellen een beroep te doen op het voorzieningenpakket. Alleen zwemles is daarbij uitgezonderd.

Een aanvraag kan worden gedaan via de website www.leergeldleidschendam-voorburg.nl

Voor meer informatie kan er gebeld worden naar 070 780 3376 op dinsdag tussen 10.00 en 12.30 uur.


Door: Nahira Martina
Foto: Leergeld Leidschendam Voorburg