Het CDA Leidschendam-Voorburg is blij met de gebiedsontwikkeling voor Overgoo/Fleetpark.

In zo’n beetje het laatste groot binnenstedelijke ontwikkelingstraject ontstaat een woonwijk in een groene en parkachtige omgeving. Het CDA steunt dan ook de doorontwikkeling van het gebied.

CDA-fractievoorzitter Ron van Duffelen: “ We zijn verheugd dat hier 30% sociale en 20% middeldure woningbouw komt, en met het feit dat de gemeente zich aan haar eigen verordening houdt. Bij eerdere projecten zagen we dat we vastliepen op eerdere afspraken en meebewogen met de ontwikkelaar, terwijl we zo dringend betaalbare woningen nodig hebben in onze gemeente.”

Om meer betaalbare woningen te bouwen legde de raad in 2021 via een motie vast dat er geen woningen gebouwd mogen worden boven de € 600.000. Sindsdien zou deze motie beleid moeten zijn. Het CDA ziet daar nog weinig van terug. “Betaalbare woningen zijn noodzakelijk en is een breed gedragen wens in deze raad. Overgoo, als laatste binnenstedelijk groot ontwikkelingstraject, is bij uitstek geschikt om de daad bij het woord te voegen en betaalbare woningen voor iedereen te bouwen”, aldus Van Duffelen. Om deze reden diende het CDA afgelopen raadsvergadering een motie in om de eerdere afspraak te herbevestigen.

Betaalbare woningen maken dat we de verpleegkundige, hulpverlener of onderwijzer, die geen financiële ruimte heeft om te overbieden, een passende en betaalbare woon- en leefruimte kunnen bieden. Deze groep is belangrijk voor het functioneren van onze gemeenschap. Betaalbare woningen stimuleren ook de doorstroming op de woningmarkt. Van Duffelen: “Als we alleen bouwen in het sociale en middeldure segment maar niet in het dure segment dan is er geen ruimte voor doorstroming, want dan ontbreekt er een sport op de ladder. Terwijl we juist iedereen, een kans willen bieden op de woningmarkt. Daarom is het belangrijk dat er woonruimte voor alle inkomensklassen komt”. Om deze reden deed het CDA met een motie de specifieke oproep om nu we de kans nog hebben, juist in Overgoo woningen tot maximaal € 600.000 te bouwen.

In het debat bleek dat het college zich niet op de eerdere aangenomen grens wilde vastleggen en dat partijen die in 2021 de motie steunden niet bereikd bleken om dat nu weer te doen. De wethouder zegde wel toe om in gesprek met de ontwikkelaar te gaan over het bouwen in het gebied Overgoo/Fleetpark voor alle prijsklassen. Van Duffelen: “Het CDA is blij met de toezegging van de wethouder om in Overgoo in alle inkomensklassen te willen gaan bouwen. Wij vinden het belangrijk dat we in onze gemeente voor iedereen betaalbaar bouwen. Het project Overgoo kan daaraan bijdragen. We zagen verder dat er in de raad onvoldoende steun voor onze motie was. Dat is jammer, maar de huidige politieke realiteit. Gelet op de toezegging van de wethouder zijn we wel tevreden met het resultaat en zien we onze inspanning beloond worden. We gaan de wethouder ook aan haar toezegging houden.”

Het CDA vindt het verder van belang dat gebied rond Overgoo in Leidschendam-Zuid leefbaar en bereikbaar blijft. Omwonenden hebben zich daar ook meermaals in gesprekken met het CDA over uitgesproken. Het CDA kijkt dan ook uit naar het mobiliteitsplan voor Leidschendam zuid waar het college mee gaat komen, en pleitte voor het behoud van groen op Overgoo. Ook daartoe diende het CDA een motie in. In het debat zegde de wethouder toe nog met experts te gaan kijken welk groen behouden kan worden. “Groen is belangrijk voor een leefbare omgeving en draagt bij aan de klimaatadaptatie, waterberging en het tegengaan van hittestress. Er ligt een mooi groen gebied in Overgoo met het water van de Goo er meanderend doorheen, waarmee Overgoo een uniek karakter draagt. We zijn daarom blij met de toezegging van de wethouder en de unanieme steun voor onze motie”, besluit CDA-fractievoorzitter Ron van Duffelen.