Pepernoten, een zak vol cadeaus en warme chocolademelk. Het zijn allemaal ingrediënten voor een gezellige pakjesavond.
Midvliet is momenteel bezig om de licentie voor de komende vijf jaar te verlengen. We voelen ons daarbij enorm in de rug gesteund door de inwoners van Leidschendam, Voorburg, Stompwijk en Wassenaar. 
De gemeente gaat eigenaren van monumenten voortaan informeren over de gevolgen voor hun woonhuisverzekering. Dat heeft het college toegezegd na vragen van de D66-fractie. Veel verzekeraars weigeren namelijk verzekeringen van nieuwbakken monumenten te verlengen.
Onlangs hebben hockeyclub Cartouche en Waaijer Projectrealisatie een sponsorovereenkomst getekend.
Tineke Lelieveld, secretaris van Inner Wheel Voorburg, overhandigde donderdag 3 december 50 omslagdoeken aan Pauline Keunen, verpleegkundig specialist mammapolikliniek in HMC Antoniushove.
Voor de periode 2021 tot en met 2024 heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg afspraken gemaakt over de verdere uitbreiding van de sociale woningvoorraad, het vroegtijdig signaleren van huurachterstanden en verduurzaming.
Er is iets goed mis gegaan in het voortraject rond de realisatie van villapark Vliethaven in Leidschendam-Voorburg. De provincie Zuid-Holland heeft de bouw van de luxe woonwijk aan de Vliet gestaakt.
De stichting Sintvoorieder1 verzamelt ieder jaar cadeautjes in voor kinderen in gezinnen die het niet breed hebben. De leden van de VVD in Leidschendam-Voorburg hielpen graag een handje mee.
De gemeente Leidschendam-Voorburg waarschuwt inwoners voor websites die aanbieden te kunnen helpen bij het aanvragen of regelen van zaken bij de gemeente.
De bouwwerkzaamheden rondom de Rijnlandlaan in Voorburg komen in een volgende fase. Het gebied rond de Rijlandlaan wordt daarom in december opnieuw ingericht en is vanaf 7 december afgesloten.
Burgemeester Tigelaar zingt in deze column de lof op de buurtpreventieteams in Leidschendam-Voorburg.
Burgemeester Klaas Tigelaar van Leidschendam-Voorburg opent zaterdag 12 december de Schrijfmarathon van Amnesty International in de Voorhof van de Oude Kerk te Voorburg.