Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Alle nieuwsberichten
De genomineerden voor de Sportprijs 2018 Leidschendam-Voorbugr zijn bekend! Sport en Welzijn (SenW) organiseert de uitreiking van de Sportprijzen samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg en stichting Leidschendam-Voorburg Events & Festivals. De Sportprijsjury, bestaande uit Henry Steffens, Alexander Wagener en Edwin van de Graaf, koos uit de aangeleverde kandidaten sporters en sportteams die kans maken op een van de Sportprijzen.

De gemeenteraad van Wassenaar geeft in een profielschets aan welke eigenschappen belangrijk zijn voor de nieuwe burgemeester. De gemeenteraad nodigt u als inwoner, ondernemer of vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie uit om een bijdrage te leveren aan het op te stellen profiel. Zo komen we met elkaar te weten waaraan de nieuwe burgemeester van Wassenaar moet voldoen.

"In het Damcentrum in Leidschendam is het al sinds oudjaarsavond een grote bende! Niet door achtergelaten vuurwerk, maar door gedumpt afval. De milieustraat aan het Molenpad is verplaatst. Dit zonder duidelijke communicatie. Op de voormalige locatie is geen enkele verwijzing te vinden. Het gevolg is een tsunami van afval door het centrum heen. Dit ligt er inmiddels een week(!).

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft samen met regiogemeenten gesproken met het bestuur van de HMC ziekenhuizen om de noodzaak van goede en goed bereikbare ziekenhuiszorg dichtbij inwoners duidelijk te maken. Wethouder zorg, Juliette Bouw: "Ik heb een duidelijk signaal afgegeven. We beslissen als gemeente niet over huisvesting van ziekenhuizen, maar hebben nu wel onze stem laten horen. HMC heeft toegezegd ook inwoners uit Leidschendam-Voorburg te informeren en te betrekken."

Op woensdag 20 maart zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en voor de Waterschappen van Rijnland en Delfland, en op donderdag 23 mei de verkiezing voor het Europees Parlement. Al jaren kan de gemeente Wassenaar rekenen op een vaste groep die zich beschikbaar stelt tijdens de verkiezingen. De gemeente is echter op zoek naar nieuwe leden.

Op woensdag 9 januari is buurtorganisatie Fenomeen Bovenveen uit Voorburg officieel een stichting geworden. Op die dag tekenden de bestuursleden Nicolette Ligtermoet (voorzitter), Francisca van der Meer (secretaris) en Atte Roskam
(penningmeester) ten kantore van notaris Dom in Voorburg de akte van oprichting.

In de kerstvakantie volgden trainers van sport- en beweegaanbieders uit Leidschendam-Voorburg de training Beweegpret 55+ aan zet. Tijdens twee trainingsdagen leerden de deelnemers de fijne kneepjes op het gebied van  beweegactiviteiten voor minder actieve en niet-actieve ouderen. Met het behaalde diploma zijn deze sportvrijwilligers nu gecertificeerd als trainer Ouderengym. 

D66 Leidschendam-Voorburg wil dat de gemeente overbodige verkeersborden in Leidschendam-Voorburg verwijdert. Daarvoor heeft D66 een motie ingediend. De aanleiding hiervoor was berichtgeving door Veilig Verkeer Nederland, het kenniscentrum verkeer en vervoer van de overheid en de HR Groep, waarin wordt gesteld dat zo’n 20 procent van alle verkeersborden in Nederland overbodig zijn.

"Dames en heren,
Graag wil ik beginnen om namens het gemeentebestuur u allen een gelukkig, gezond en voorspoedig nieuw jaar toe te wensen. I also wish to extend a warm welcome to the ambassadors, diplomats and other international quests.
I wish you all a very happy New Year!"

Burgemeester Frank Koen reikte op donderdag 10 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie in Theater De Warenar de ‘Erepenning der gemeente Wassenaar’ uit aan de heer E.C.M. (Bert) Ooms. De heer Ooms ontving de erepenning voor zijn maatschappelijke en culturele verdiensten voor de Wassenaarse gemeenschap in het algemeen en voor zijn politieke verdiensten in het bijzonder.

Donderdagavond rond kwart voor zeven is er brand uitgebroken in een woning aan de Prinses Beatrixlaan in Voorburg. De brand ontstond aan de achterzijde, op het balkon dat uitkijkt op de Dormaellaan. De brandweer schaalde de brand op naar middelbrand. Diverse woningen zijn ontruimd.

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) is van plan om het ziekenhuis HMC Bronovo in Den Haag eind 2021 of begin 2022 te sluiten, meldt het lokale weekblad Den Haag Centraal op basis van een geheim rapport, zo laat Nu.nl weten. Het is naar verluidt niet realistisch om drie ziekenhuizen open te houden.

Na een lange stilte is de SP weer actief in Leidschendam Voorburg. In september is er een nieuw bestuur gekozen. Tayfun Akkurt, de nieuwe voorzitter is werkzaam bij justitieel kader, Tamara Tom, webmaster, komt uit de zorg, Robbert Vink, penningmeester, zit in het onderwijs, Petra Mast, algemeen secretaris, is actief als marketing- en communicatieadviseur en Henk de Raadt, algemeen bestuurslid, is de rots in de branding.

Matthias en Luc van de Voorburgse Rugby Club (VRC) zoeken versterking voor hun team! Sinds eind vorig jaar heeft de rugbyclub een eigen veld aan De Star in Leidschendam. Nu de eigen stek een feit is, start de club met de werving van nieuw rugbytalent. Spelers uit de geboortejaren 2003-2004 zijn van harte welkom om een keertje mee trainen, om zo zelf te ervaren hoe leuk rugby is.  

In de Nieuwstraat in Leidschendam botsten woensdagavond twee auto’s op elkaar. Eén van de wagens zou veel te hard hebben gereden, waardoor deze na een inhaalmanoeuvre in de problemen kwam. Bij de rotonde met de Vlietweg kon een tegemoetkomende auto niet meer ontweken worden.

De afvalcontainers van het Molenpad in Leidschendam zijn tijdelijk verhuisd naar de Rijnlandstraat (ter hoogte van de Landscheidingstraat). De containers zijn verplaatst voor bouwwerkzaamheden op het Molenpad. Het winkelend publiek heeft geklaagd over de onduidelijke communicatie en de te verre afstand. Bij de locatie zelf staat ook niets over de verhuizing vermeld.

Nog steeds zorgen dode hoeken bij vrachtwagens voor onnodige slachtoffers. GroenLinks Den Haag vindt de verkeersveiligheid voor fietsers en andere verkeersdeelnemers van essentieel belang en wil dat alle Haagse vrachtwagens worden uitgerust met het alarmsysteem ‘Lisa2Alert’.

GroenLinks Leidschendam-Voorburg stelde vragen over de opstelling van het College van Burgemeester en Wethouders ten opzichte van de Nashville-verklaring. Daarin worden LHBT+’ers niet alleen zondig, maar zelfs seksueel misvormd genoemd.

Donderdag 10 januari 2019 wordt tunnelboormachine Catharina-Amalia verwelkomt op haar eindpunt in de Binckhorst in Den Haag. Zij heeft dan de laatste meters afgelegd van haar ondergrondse reis.

Dit is een open brief gericht aan de raadsleden van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het betreft de ontwikkelingen rond het ziekenhuis Diaconessenhuis te Voorburg. De open brief volgt integraal hieronder.

De twee jardinières in bezit van de gemeente Wassenaar komen terug. Paleis Het Loo had de Russische vazen een aantal jaren in bruikleen. Aan dit bruikleentraject kwam onlangs een einde. Met het paleis zijn inmiddels afspraken gemaakt over de restauratie en het vervoer terug naar Wassenaar.

Doortje van Ginneken en Hermien Buytendijk hebben zaterdag 5 januari in Galerie ArtiBrak in Voorburg de Fonds ArtiBrak Galerieprijs gekregen.

Tijdens de nieuwjaarstoespraak van plaatsvervangend voorzitter John Spring in 't Veld zijn twee leden in het zonnetje gezet. Op de Algemene Ledenvergadering van de Badmintonclub Wassenaar in september heeft het bestuur toestemming gekregen om twee ereleden te benoemen.

De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg wil een krachtig geluid laten horen naar de directie van het HMC over de mogelijke sluiting / inkrimping van de ziekenhuislocaties Antoniushove en Bronovo. Dit bleek dinsdagavond tijdens een gemeenteraadsvergadering.

In de raadsvergadering van 8 januari heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg ingestemd met de CDA-voorstellen om de geluidsoverlast in Leidschendam-Voorburg terug te dringen. De raad gaf het college de opdracht om de komst van de helihaven Ypenburg te voorkomen, de minister te verzoeken de maximumsnelheid op snelwegen rondom gemeentelijke woonwijken te verlagen en voor te sorteren op de komst van meer elektrische auto’s.

Een Voorburgse ondernemer die aan de Scheepswerf in Leidschendam een centrum wil openen waar hij 40-plussers laat kennismaken met moderne snufjes, vreest dat zijn plannen de prullenbak in kunnen. Dat meldt Omroep West dindag naar aanleiding van de zitting bij de Raad van State over de kwestie.

De gemeente Leidschendam-Voorburg staat nog altijd positief tegenover de plannen van de gemeente Den Haag om het gebied rond station Laan van NOI een opkikker te geven. Samen met NS en ProRail wordt gekeken naar vernieuwing van de stationsomgeving van Laan van NOI, zoals bijvoorbeeld uitbreiding van de fietsenstalling aan beide kanten van het spoor en de stationsentree aan de kant van de Van Alpenstraat.

Een 66-jarige vrouw uit Den Haag is overleden na een ongeluk op het Spui in Den Haag. De voetgangster werd zondagmiddag aangereden door een auto en werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De gemeente Wassenaar gaat hard optreden tegen wegmisbruikers die de werkzaamheden aan de Storm van ’s-Gravesandeweg aanvatten om zich als wegpiraat te misdragen. Op maandag 7 januari is de gemeente Wassenaar gestart met de werkzaamheden. Tussen de Van Zuylen van Nijeveltstraat en de Van Wijnbergenlaan is alle verkeer is afgesloten. Naast de verwachte extra drukte op andere wegen, blijkt dit te leiden tot gevaarlijke situaties door "onverantwoorde verkeershandelingen", zo stelt de gemeente in een persbericht

Dames en heren,

Een heel hartelijk welkom aan u allen hier op onze nieuwjaarsreceptie, de nieuwjaarsreceptie van de gemeenschap in Leidschendam-Voorburg.

Mede namens het gemeentebestuur wil ik u allen, samen met hen die u lief zijn, al het goede toe wensen voor het nieuwe jaar. Gezondheid en geluk, vreugde en succes, kortom een gezegend 2019 toegewenst. Het is een goede gewoonte om elkaar aan het begin van het nieuwe jaar deze wensen mee te geven.

De D66-fractie van Leidschendam-Voorburg reageert kritisch op het mogelijke voornemen van HMC Haaglanden om eventueel de ziekenhuizen Bronovo en/of Antoniushove te sluiten.

Het college van Leidschendam-Voorburg moet nu een stevig geluid kan laten horen in gesprekken met het bestuur van het HMC. Dat laat Sangita Paltansing van de Partij van de Arbeid-fractie weten in aanloop naar de raadsvergadering van dinsdag 8 januari.

Het verkeer op de Mgr. Van Steelaan is dinsdagochtend ter hoogte van station Voorburg 't Loo een tijdlang vast komen te staan in verband met een botsing tussen twee personenauto's.

Ruim honderd inwoners bezochten de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Leidschendam-Voorburg. Burgemeester Klaas Tigelaar hield een nieuwjaarstoespraak.

Op 7 januari werd de collectie van Museum Swaensteyn aangevuld met een wel heel bijzonder object. Een zilveren bokaal die in 1882 door de gemeenteraad werd aangeboden aan toenmalig burgemeester Bucaille.

Inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg kunnen vanaf maandag 14 januari weer subsidie aanvragen voor het aanbrengen van onder andere zonnepanelen, groene daken en isolatie.

Evenementenbureau Sparkling Events uit Zoetermeer viert binnenkort haar vijfjarig jubileum met een groots opgezet dansfestijn in Den Haag. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan Hospice het Vliethuys in Voorburg. Ook wordt bezoekers om een vrijwillige donatie gevraagd.

De lokale fractie van GroenLinks roept minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat in een Open Brief op om de gemeente Leidschendam-Voorburg te bewerken inzake het voornemen van de coalitie VVD-CDA-PvdA-CU/SGP om winsten van lokale ondernemers in te zetten voor gemeentelijke projecten.

Een scooterrijder en haar bijrijder zijn maandagochtend ten val gekomen op het Oosteinde in Voorburg na een aanvaring met een stationaire bouwlift. Dat meldt de website Nieuws op Beeld.

Tijdens de finissage van de tentoonstelling ‘Beweegredenen’ in Pulchri Studio zijn gisteren maar liefst 60 kunstwerken geveild voor het goede doel. De opbrengst van €10.170 komt geheel ten goede aan een schaatshulpmiddel waarmee ernstig gehandicapte kinderen kunnen schaatsen.

Drie projecten in de regio Den Haag maken kans op de waarderingsprijs van het Oranjefonds. Stichting Piëzo uit Zoetermeer met het project 'PiëzoMaatjes'; 'ANWB Automaatje' uit Den Haag en Stichting MHR uit Den Haag met het project 'Forsa!' zijn genomineerd voor een Appeltje van Oranje.

Stompwijk was zondag 6 januari het toneel van alweer de 35e Meerhorstloop. Hardlopers konden een parcours afleggen variërend van 1,6 km tot 15 kilometer.

Scouting Damherten in Leidschendam startte het nieuwe jaar op een gezellige en lekkere manier. Volgens de jaarlijkse traditie begonnen zij het nieuwe jaar met een nieuwjaarsopkomst. Met ongeveer 100 leden en bestuur nuttigden zij een heerlijke boerenkoolmaaltijd.

Het Voorburgse Foto Atelier BW5 van voormalig wethouder, GBLV-man en foto-enthousiast Frank Rozenberg heeft binnenkort weer een nieuwe fototentoonstelling: 'Fantastic Moments with men and machines' met stijlvolle foto's in zwart/wit van Petra Pierrette Berger uit de wereld van de klassieke auto's, racecircuits, garages, monteurs en hun liefhebbers in Frankrijk, Engeland en Italië. 

Een jonge ruiter is zondag tegen het eind van de middag ten val gekomen van haar paard aan de Papeweg te Wassenaar. Dat meldt de politie Wassenaar op Facebook.

Forum Sport hield afgelopen weekend in een afgeladen clubhuis haar Nieuwjaarsreceptie. De voetbalclub uit Voorburg luidde zaterdag 5 januari gezamenlijk het nieuwe jaar in met een voetbalwedstrijd en een uitgebreide borrel.

Scouting Satoko Kitahara houdt op zaterdag 12 januari het winterfeest ‘Unicorn’ met verschillende activiteiten voor jong en oud. Het gaat goed met Scouting Satoko Kitahara en dus wordt het tijd voor een feest. Dit is bedoeld om veel kinderen kennis te laten maken met scouting. Bij aankomst krijgen de ouders en kinderen een strippenkaart met daarop activiteiten die ze kunnen uitvoeren.

Een tienerjongen is vrijdag 4 januari door drie belagers beroofd en mishandeld op de Heuvelweg in Leidschendam, ter hoogte van de Zilvermeeuwlaan. De beroving vond plaats tussen negen uur en half tien 's avonds.

Huygens’ Hofwijck en Museum Swaensteyn in Voorburg trokken in 2018 opnieuw meer bezoekers dan het jaar ervoor. In Hofwijck passeerden 17.072 bezoekers de entree, Museum Swaensteyn kwam dit jaar met 10.069 voor het eerst in de dubbele cijfers. Voor beide musea betekende dit ten opzichte van 2017 een groei, respectievelijk van 10% en 15%. Daarmee zet de gestage groei waarvan de afgelopen vier jaar sprake is door.

Het vijftiende seizoen van de concertserie in de Bonifatiuskerk in Rijswijk start op zondagmiddag 13 januari om 15.00 uur met het Hofstads Jeugdorkest, het oudste Jeugdorkest ter wereld.

Met veel plezier nodigt Kunstgroep Wassenaar u uit voor de opening van de eerste tentoonstelling van dit jaar met werk van Peter Manders en Alfred Beekenkamp op zaterdag 12 januari a.s. om 16.00 uur in Galerie in de Molen. De tentoonstelling zal worden ingeleid door Hanny Faber- Meindersma.